404 Not Found


nginx
Fundusz Wsparcia Studentów Ukraińskich | Politechnika Lubelska

Fundusz Wsparcia Studentów Ukraińskich

APEL O WSPARCIE STUDENTÓW UKRAIŃSKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

Politechnika Lubelska od ponad roku konsekwentnie promuje swoją ofertę edukacyjną i otwiera drzwi uczelni dla studentów z Ukrainy.
Efektem działań promocyjnych oraz współpracy z kilkoma Uczelniami Wyższymi z Ukrainy o podobnym profilu kształcenia jest ponad 200 osobowa grupa młodzieży, która kształci się w Politechnice Lubelskiej na studiach inżynierskich i magisterskich. Wśród nich blisko 30% stanowią studenci pochodzenia polskiego, posiadający Kartę Polaka.
Szczególnie w aktualnej sytuacji , gdy tysiące młodych Ukraińców zgłasza swoje aspiracje zbliżenia do Europy, przed naszą Uczelnią stają jeszcze poważniejsze wyzwania wspierające demokratyczne przemiany zachodzące na Ukrainie oraz tworzące możliwości edukacji w Politechnice Lubelskiej.
Politechnika Lubelska zamierza w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej zintensyfikować działania promocyjne oraz organizacyjne zmierzające do przyjęcia na studia dalszej grupy młodzieży.
Podejmujemy szerokie działania na rzecz organizacyjnego zabezpieczenia przyjęcia tak dużej grupy studentów z Ukrainy, współpracujemy z Uczelniami Ukraińskimi, prowadzimy działania promocyjne na Ukrainie, organizujemy kursy języka polskiego oraz na codzień opiekujemy się i pomagamy studentom z Ukrainy.
Studenci z Ukrainy pochodzą często z bardzo biednych rodzin i studiowanie w Polsce jest dla nich olbrzymim wyzwaniem i wyrzeczeniem, a Uczelnia nie jest w stanie ze względów na obowiązujące przepisy wspomagać ich naukę. Dlatego też Rektor Politechniki Lubelskiej wspólnie z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej postanowili zwrócić się do lubelskich Firm – Przyjaciół Uczelni do utworzenia specjalnego funduszu, z którego będziemy organizować kursy nauki języka polskiego, przyznawać stypendia i zapomogi studentom ukraińskim, którzy nie są w stanie pokryć kosztów pobytu i nauki oraz wspomagać działania promocyjne.
Zwracamy się do Firm i ludzi dobrej woli o darowizny na rzecz stworzenia takiego Funduszu Wsparcia i kontakt z Biurem Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej – mail: taip@pollub.pl, celem organizacyjnego uszczegółowienia wyrażonej chęci wsparcia naszej Inicjatywy.


Prezes Zarządu

Inż. Stanisław Czuba

Pełnomocnik Rektora ds. Programu Partnerstwa Wschodniego

prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik