404 Not Found


nginx
Konkurs Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej | Politechnika Lubelska

Konkurs Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej

Honorowy tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia osób legitymujących się wybitnym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, politycznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Lubelskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Politechniki Lubelskiej.

____________________________________________________

Informacje o przebiegu poszczególnych edycji konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej znajdują się w poszczególnych zakładkach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania kandydatur do tego szczególnego konkursu.