404 Not Found


nginx
Podaruj 1% podatku | Politechnika Lubelska

Podaruj 1% podatku


Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 15 listopada 2005 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Otrzymanie takiego statusu stwarza możliwość przekazywania przez podatników 1 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszego Towarzystwa.

W programie Towarzystwa mamy m.in. tworzenie funduszu stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych studentów Politechniki Lubelskiej. Pozyskanie środków od Państwa dałoby szansę realizacji tego szczytnego i oczekiwanego przedsięwzięcia.

Wyrażamy przekonanie, że ta inicjatywa spotka się z Państwa uznaniem.

Z nadzieją pozwalamy sobie podać numer konta Towarzystwa:

mBank nr 94 1140 2004 0000 3202 7845 4145

Nr KRS 0000045725

Z dopiskiem: "1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego".

Załączniki: