404 Not Found


nginx
Stypendia dla najlepszych studentów | Politechnika Lubelska

Stypendia dla najlepszych studentów

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej tworzy Fundusz Stypendialny dla studentów Politechniki Lubelskiej za najlepsze wyniki w nauce.

Fundusz Stypendialny jest tworzony z dobrowolnych wpłat członków Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej głównie z wpłat z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz darowizn Firm na ten cel i osób fizycznych.

Do pobrania: TAiPPL - Regulamin Stypendium - 22.02.2010

W załączniku prezentujemy listę studentów, którzy otrzymali stypendia za najlepsze wyniki w nauce. 

Serdecznie gratulujemy!