404 Not Found


nginx
Materiały do pobrania | Politechnika Lubelska

Materiały do pobrania

Uczelnia nieodpłatnie udostępnia zdjęcia z prawem ich publikowania na łamach prasy drukowanej oraz w Internecie przy tekstach poruszających tematykę edukacji wyższej. W przypadku wykorzystania zdjęcia, wymagane jest umieszczenie bezpośrednio
w jego sąsiedztwie lub też przy tekście, któremu ono towarzyszy, adnotacji informującej o tym, kto jest autorem zamieszczonego zdjęcia. 

Uczelnia nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęć w taki sposób lub w takim kontekście, który godzi w dobre imię Politechniki Lubelskiej.