404 Not Found


nginx
Harmonogram rekrutacji 2021/2022 | Politechnika Lubelska

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

 

Warunki, tryb i termin rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała nr Nr 41/2021/VIII z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 26/2020/V z dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

 

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 ,,semestr letni"
- dla obywateli polskich

 

Czynność

Studia stacjonarne
II stopnia

Studia niestacjonarne
II stopnia

 1

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK)

 

06.12.2021 - 31.01.2022

06.12.2021 - 31.01.2022

2

 

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 

06.12.2021 - 31.01.2022

06.12.2021 - 31.01.2022

3

Wprowadzenie do systemu wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

06.12.2021 - 31.01.2022

06.12.2021 - 31.01.2022

4

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

(przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

do 03.02.2022

do 03.02.2022

5 Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów - w tym zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów)
do 12.02.2022
(szczegółowe informacje na stronach WKR)
do 13.02.2022
(szczegółowe informacje na stronach WKR)

6

Elektroniczna Rejestracja  Kandydatów (ERK) - II tura (tylko dla kierunków, dla których zostanie ogłoszona)

01.02.2022 - 14.02.2022

01.02.2022 - 14.02.2022

7

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

01.02.2022 - 14.02.2022

01.02.2022 - 14.02.2022

8

Wprowadzenie do systemu wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

01.02.2022 - 14.02.2022

01.02.2022 - 14.02.2022

9

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

do 16.02.2022

do 16.02.2022

10

Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów - w tym zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów)

do 19.02.2022

do 20.02.2022

11

Elektroniczna Rejestracja  Kandydatów (ERK) - III tura (tylko dla kierunków, dla których zostanie ogłoszona!!!)

14.02.2022 - 21.02.2022

14.02.2022 - 28.02.2022

12

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

14.02.2022 - 21.02.2022

14.02.2022 - 28.02.2022

13

Wprowadzenie do systemu wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

14.02.2022 - 21.02.2022

14.02.2022 - 28.02.2022

14

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia, przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

do 24.02.2022

do 24.02.2022

15

Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów - w tym zaświadczeń od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów)

do 25.02.2022

do 26.02.2022

16

Rozpoczęcie semestru

2022-02-28 2022-02-28

 

Wykaz kierunków studiów II stopnia, na które przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

 

Kierunki Studiów

Studia stacjonarne
II stopnia

Studia niestacjonarne
II stopnia

 1

Architektura

x

-

2

Budownictwo

x

x

3

Edukacja techniczno-informacyjna

x

x

4

Elektrotechnika

x

-

5

Informatyka

x

-

6

Inżynieria bezpieczeństwa

x*

x*

7

Inżynieria biomedyczna

x

-

8

Inżynieria materiałowa

x

-

9

Inżynieria produkcji

x

-

10

Inżynieria środowiska

x

x

11

Matematyka

x

x

12

Mechanika i budowa maszyn

x

-

13

Mechatronika

x

-

14

Robotyzacja procesów wytwórczych

x

-

15

Transport

x

-

16

Zarządzanie

x x

*- kierunek w organizacji