404 Not Found


nginx
Studia I stopnia | Politechnika Lubelska

Studia I stopnia

Studia I stopnia pozwalają uzyskać tytuł inżyniera lub licencjata w zależności od danego kierunku studiów. Na Politechnice Lubelskiej prowadzone są w systemie stacjonarnym (dawniej dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) na 22 kierunkach.

 • na studiach stacjonarnych studia nadające tytuł inżyniera  trwają do 3,5 lat (7 semestrów)
 • na studiach niestacjonarnych - do 4,5 lat (9 semestrów, w zależności od kierunku)
   

PODNIEBNY PLAN KAMPUSU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

Wybierz Politechnikę Lubelską! Daj się pollubić!

 • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
 • Elastyczny system kształcenia ECTS
 • Szeroka oferta studiów podyplomowych
 • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
 • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
 • Nowoczesne laboratoria i aparatura
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki
 • Liczne stypendia naukowe i socjalne
 • Atrakcyjna lokalizacja kampusu
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
 • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWOCZESNE LABORATORIA I APARATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

LICZNE KOŁA I ORGANIZACJE STUDENCKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA KAMPUSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLLUB NAS NA FACEBOOKU!