404 Not Found


nginx
Studia II stopnia | Politechnika Lubelska

Studia II stopnia

 

Studia II  stopnia - umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie oraz kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra.

Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia.

Studia II stopnia trwają trzy lub cztery semestry (w zależności od danego kierunku) i kończą się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

PODNIEBNY PLAN KAMPUSU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

Wybierz Politechnikę Lubelską! Daj się pollubić!

 • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
 • Elastyczny system kształcenia ECTS
 • Szeroka oferta studiów podyplomowych
 • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
 • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
 • Nowoczesne laboratoria i aparatura
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki
 • Liczne stypendia naukowe i socjalne
 • Atrakcyjna lokalizacja kampusu
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
 • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych