404 Not Found


nginx
Wykaz umów o współpracę | Politechnika Lubelska

Wykaz umów o współpracę

Politechnika Lubelska od lat realizuje program współpracy ze szkołami, uczelniami oraz z organizacjami pożytku publicznego. W ramach obustronnej umowy podmioty te zobowiązują się do wzajemnego promowania, a przede wszystkim do realizacji działań mających na celu ułatwienie młodzieży dostępu do zasobów uczelni.

 

W ramach ww. inicjatywy Szkoły mogą liczyć na objęcie patronatu nad klasą „politechniczną”,  nawiązać ścisłą współpracę z wybranym wydziałem lub gościć pracowników akademickich na „swoim terenie” podczas specjalnych zajęć przygotowanych dla uczniów Państwa Szkoły.

 

Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie. W celu nawiązania współpracy należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną  na adres: g.samorek@pollub.pl lub s.pikur@pollub.pl. W tytule proszę wpisać: Współpraca – Nazwa Szkoły.