404 Not Found


nginx
I miejsce dla Michała Wróbla w konkursie „Innowacje w drogownictwie” | Politechnika Lubelska

1 grudnia 2021

I miejsce dla Michała Wróbla w konkursie „Innowacje w drogownictwie”

Od lewej: Janusz Rymsza (GDDKiA), Tomasz Żuchowski (GDDKiA), Michał Wróbel (PL), Agnieszka Woszuk (PL) Od lewej: Janusz Rymsza (GDDKiA), Tomasz Żuchowski (GDDKiA), Michał Wróbel (PL), Agnieszka Woszuk (PL)

Mgr inż. Michał Wróbel, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, obecnie jej doktorant oraz członek zespołu badawczego MSAGroup został doceniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jego praca magisterska pod tytułem „Wpływ modyfikatorów otrzymywanych z surowców ekologicznych na właściwości lepiszczy bitumicznych” zdobyła I miejsce w konkursie „Innowacje w drogownictwie”.

 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. Chodziło również o promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej.

Konkurs obejmował prace dyplomowe, które zostały obronione w następujących kategoriach: materiały i technologie drogowe, inżynieria ruchu i rozwiązania BRD, drogowe obiekty inżynierskie. We wszystkich 3 obszarach zgłoszonych zostało w sumie 40 prac.

Na uczelniach powstają doskonałe pomysły w zakresie rozwiązań mających zastosowanie w budownictwie drogowym. Pozwalają one znacząco ograniczyć wydobycie kruszywa naturalnego oraz degradację środowiska. Cieszę się, że są one wynikiem pracy również naszych studentów i absolwentów – mówi prof. Wojciech Franus, prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej.

W pracy magisterskiej mgr inż. Michał Wróbel skoncentrował się na poprawie właściwości asfaltu zawartego w wyeksploatowanej nawierzchni drogowej.

Mój pomysł polega na powtórnym wykorzystaniu materiałów z rozbiórek starych konstrukcji drogowych, przy jednoczesnym zastosowaniu specjalnych środków o charakterze zmiękczającym np. pochodnych po produkcji olejów spożywczych. W ten sposób asfalt może powrócić do swoich pierwotnych właściwości. Ta technologia, dzięki zastosowaniu materiałów z odzysku, pozwala na znaczne oszczędności finansowe podczas inwestycji drogowej oraz ochronę złóż nieodnawialnych – podkreśla mgr inż. Michał Wróbel.

Na duży potencjał wdrożeniowy rozwiązania zaproponowanego przez mgra inż. Michała Wróbla wskazuje promotorka pracy dr inż. Agnieszka Woszuk z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii Politechniki Lubelskiej: – Temat podjęty w pracy wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Uzyskane właściwości fizyko-mechaniczne zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej są zgodne z wymaganiami technicznymi oraz wskazują na możliwość zapobiegania przedwczesnej degradacji recyklowanej nawierzchni. Dzięki temu to rozwiązanie ma duże szanse na zastosowanie w drogownictwie.