404 Not Found


nginx
Naukowcy z Politechniki Lubelskiej wśród laureatów konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki | Politechnika Lubelska

1 grudnia 2021

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej wśród laureatów konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że Naukowcy z Politechniki Lubelskiej po raz kolejny znaleźli się wśród laureatów konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Finansowanie otrzymało 12 projektów, na łączną kwotę  4 080 927,00 zł.

 

 

Sheng 2

prof. dr hab. Grzegorz Litak „Efektywny mechanizm pozyskiwania energii z drgań wzbudzanych wiatrem i jego optymalizacja "HPCWIVEHMO"

OPUS 21

 1. dr inż. Patryk Różyło „Badania doświadczalno-numeryczne stateczności i stanów granicznych ściskanych cienkościennych profili kompozytowych o przekrojach zamkniętych”
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński „Drgania regularne i chaotyczne nieliniowych układów wielostabilnych z elementami aktywnymi do odzyskiwania energii”

PRELUDIUM 20

mgr inż. Joanna Styczeń „Mechanizm i produkty hydratacji alitu w obecności
minerałów z grupy zeolitów”

MINIATURA 5

 1. dr Szymon Malinowski „Badanie procesów starzenia lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kompozytami polimerowymi”
 2. dr inż. Monika Kulisz „Badania i predykcja temperatury podczas frezowania stopów magnezu”
 3. dr inż. Bartosz Kawecki „Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia
  belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSHCFRP) i drewna klejonego (BSH)”
 4. dr inż. Jarosław Gawryluk „Proces destrukcji rzeczywistych, laminowanych słupów cienkościennych z biowłóknami poddanych równomiernemu skróceniu”
 5. dr inż. Michał Pieńko "Badania eksperymentalne nośności i sztywności węzła aluminiowych konstrukcji tymczasowych”
 6. dr Bartosz Przysucha „Kategoryzacja rozkładów prawdopodobieństw wskaźników hałasu w ruchu drogowym pod kątem typu drogi”
 7. dr hab. inż. Michał Majka „Badania krioprzepustów prądowych do nadprzewodnikowych ograniczników prądu chłodzonych kontaktowo”
 8. dr Beata Klimek „Ocena możliwość zastosowania opoki wapnistej jako kruszywa do zapraw modyfikowanych nanomateriałami do wykonania napraw w obiektach zabytkowych”

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!