404 Not Found


nginx
Wykaz umów | Politechnika Lubelska

Wykaz umów

Politechnika Lubelska duże znaczenie przywiązuje do kontaktów z otoczeniem biznesowym. Głównym celem współpracy jest stworzenie jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla studentów i kadry naukowej uczelni, a także pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników dla gospodarki.

Współpraca dotyczy m.in. sfery naukowo-badawczej, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz doświadczeń, organizacji konferencji i seminariów, organizowania praktyk i staży studenckich, studiów podyplomowych i szkoleń.

Wykaz porozumień - pobierz