404 Not Found


nginx
BHP | Politechnika Lubelska

BHP

Pracownicy - specjaliści:

mgr Piotr Sokół, e-mail: p.sokol@pollub.pl
mgr inż. Dariusz Rudawski, e-mail: d.rudawski@pollub.pl

Specjalista ds. ppoż. - mgr inż. Stanisław Sulenta, e-mail: s.sulenta@pollub.pl

Adres jednostki:

Specjaliści ds. bhp -ul. Nadbystrzycka 44A, 20-501 Lublin
budynek Dom studenta nr 3,  piętro 10 - pokój nr 1012 

tel. 81 538 4798; e.mail: bhp@pollub.pl

Specjalista ds. ppoż.- ul. Nadbystrzycka 44A, 20-501 Lublin budynek Dom studenta nr 3,  piętro 10 - pokój nr 1006

tel. 81 538 4708; e.mail: bhp@pollub.pl

Koronawirus: informacje i zalecenia

Koronawirus: Szczepienia i ważne informacje.

.

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni 

.

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie koronawirusa

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.