404 Not Found


nginx
Europejska Karta Naukowca | Politechnika Lubelska

Europejska Karta Naukowca

  

 

Komisja Europejska w sierpniu 2017 roku przyznała Politechnice Lubelskiej logo HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie nadawane europejskim jednostkom badawczym określa Politechnikę Lubelską jako instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Logo HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) to znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Posiadanie loga HR  zwiększa także zainteresowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska naukowe, dzięki czemu nasza Uczelnia premiowana będzie w krajowych (NCN, NCBiR, MNiSW, NAWA) i międzynarodowych konkursach grantowych (np. Horizon Europe). Otrzymanie przez PL loga HR przekłada się również na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Ponadto, Uczelnia zyskuje możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Wyróżnienie to jest częścią procesu wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych PL. Ich założenia pokrywają się ze strategią rozwoju i misją Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych.

Karta i Kodeks opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające.

Europejska Karta Naukowca:

  • określa role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców lub grantodawców,
  • ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników,
  • ma na celu zapewnienie stabilnego rozwoju pracowników naukowych,
  • uznaje wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Podpisanie Deklaracji popierającej Kartę i Kodeks stanowiło pierwszy krok do uzyskania logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH i umożliwiło PL prowadzenie zintensyfikowanej współpracy międzynarodowej oraz przekształciło Politechnikę w miejsce przyjazne do prowadzenia badań i transferu technologii.

Europejska Karta Naukowca w PL - HISTORIA

Europejska Karta Naukowca w PL - DZIŚ

HRS4R and the LUT