404 Not Found


nginx
Muzeum PL | Politechnika Lubelska

Muzeum PL

Muzeum Politechniki Lubelskiej powstało na mocy Uchwały Senatu Nr 34/2007/VIII z dnia 20 grudnia 2007 r. oraz Zarządzenia Rektora PL Nr R - 62/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. 

Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Politechniki Lubelskiej, o jej wybitnych pracownikach i absolwentach poprzez gromadzenie wszelkich artefaktów związanych z Uczelnią, ich przechowywanie, konserwację oraz naukowe opracowanie i udostępnianie.

Zbiory Muzeum stanowią ponad 11 tysięcy eksponatów zgrupowanych w kilku kategoriach. Największy jest zbiór negatywów i fotografii (ponad 10  tys. pozycji),  które dokumentują życie Uczelni głównie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Zbiór dokumentów piśmienniczych obejmuje różnego rodzaju wydawnictwa np. jubileuszowe, foldery, dawne podręczniki, artykuły prasowe, a także maszynopisy, ręcznie pisane kroniki, dzienniki studenckie, indeksy, wspomnienia studentów i pracowników oraz akcydensy: dyplomy, afisze, zaproszenia itp. Grupę pamiątek akademickich stanowią: medale, znaczki i numizmaty okolicznościowe, pieczęcie, proporczyki, statuetki oraz okolicznościowe wyroby z metalu, ceramiki i drewna. W zbiorach Muzeum znajdują się również przykłady reprezentacyjnych ubiorów i insygniów użytkowanych w przeszłości na Uczelni: pierwsze togi rektorskie i dziekańskie, łańcuch prorektora prof. T. Opolskiego, a także flaga Solidarności z czasów walki o demokrację w Polsce w latach 80 XX w. 

Ponadto dzięki zaangażowaniu miłośników historii techniki udało się zgromadzić ponad 200 urządzeń użytkowanych w dawnych pracowniach,  laboratoriach i innych pomieszczeniach Politechniki. Jest to aparatura naukowo-badawcza, jak np. dilatometr Ulbrichta, automatyczny analizator struktur Epiquant, mikroskop metalograficzny Neophot 2, maszyna analogowa Meda 43 HA, komputer specjalizowany Neptun 184, urządzenia diagnostyczne np. stół do prób długości zasilania silników wysokoprężnych, liczne urządzenia pomiarowe, pierwsze w Polsce komputery domowe, maszyny do pisania, liczenia, sprzęt rtv, fotograficzny, filmowy oraz codziennego użytku. Obecnie muzealia te znajdują się w pomieszczeniu nr 306 w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii. Na terenie tego obiektu Muzeum PL organizuje okolicznościowe wystawy czasowe, prezentując różnorodne eksponaty.

Dane teleadresowe:
Muzeum Politechniki Lubelskiej
Pracownik: mgr Blanka Malczarska

20-618 Lublin,
ul . Nadbystrzycka 40 A
tel. 81 538 48 40
muzeum@pollub.pl

Administrator strony:
dr Magdalena Maciaszczyk
m.maciaszczyk@pollub.pl