404 Not Found


nginx
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa | Politechnika Lubelska

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Informacje ogólne:

Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formie ustalonej w Statucie. PKZP realizuje swoje cele poprzez udzielanie pożyczek bieżących, pożyczek uzupełniających i tzw. „chwilówek” w miarę posiadanych środków. Członkiem PKZP może być każdy pracownik Politechniki Lubelskiej.

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej:

- Jerzy Adamczyk - przewodniczący

- Anna Małyszek -skarbnik

- Ewa Bień - sekretarz

- prowadzenie księgowości - Elżbieta Jezierska

 

Dokumenty do pobrania:

- Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej,

- Deklaracja przystąpienia do PKZP,

- Wniosek o udzielenie pożyczki /drukować dwustronnie/,

- Wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów.