404 Not Found


nginx
CeBMaT | Politechnika Lubelska

CeBMaT

Politechnika Lubelska

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów
oraz technologii" CeBMaT

Celem projektu jest powstanie infrastruktury badawczej. Swoim zakresem badawczym obejmie obszary wiedzy skupione wokół energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz systemów opto- i mechatronicznych niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi.

W ramach utworzonego Centrum prowadzone będą badania eksperymentalne i teoretyczne pozwalające na zdobycie nowej wiedzy z zakresu otrzymywania materiałów o ściśle zdefiniowanych parametrach struktury i właściwościach (implanty, kompozyty, laminaty, sorbent).  


Unikatowe zasoby aparaturowe Centrum pozwolą na prowadzenie zaawansowanych badań o wysokim poziomie innowacyjności ukierunkowanych w szczególności na rozwój przemysłu regionalnego.

Wartości dodaną funkcjonowania w Politechnice Lubelskiej Centrum będzie również rozwój lokalnego kapitału ludzkiego poprzez kształcenie wysokiej klasy ekspertów w zakresie nowych materiałów i technologii.Dofinansowanie projektu z UE: 36 274 981,91 PLN