404 Not Found


nginx
Dla pracodawców | Politechnika Lubelska

Dla pracodawców

Oferta dla Pracodawców

Biuro Karier stanowi łącznik pomiędzy rynkiem pracy a Uczelnią. Od wielu lat współpracujemy z lubelskimi oraz ogólnopolskim przedsiębiorcami, a na nasze działania głównie opierają się na:

• prowadzeniu katalogu ofert pracy, praktyk i staży.

Biuro Karier Politechniki Lubelskiej współpracuje z firmami poszukującymi nowych pracowników ułatwiając im dostęp i proponując dobór najodpowiedniejszych kandydatów na wolne stanowiska pracy.  

Jeżeli chcecie Państwo zamieścić swoją ofertę pracy, praktyk, staży należy pobrać Kwestionariusz Ofert Pracy oraz przesłać pocztą elektroniczną na biurokarier@pollub.pl.

• przeprowadzanie preselekcji.

Pracownicy Biura Karier dokonują wstępnej selekcji kandydatów pod kątem posiadanych przez nich kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawcę. Po ocenie merytorycznej najlepsi kandydaci prezentowani są pracodawcy.

organizacji Targów Pracy. 

Cyklicznie od wielu lat Biuro Karier organizuje Targi Pracy „Inżynier na rynku pracy” oraz „Lubelski Dzień IT”. Wydarzenia te na stałe wpisały się lubelski kalendarz imprez i rokrocznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli wcześniej nie mieliśmy okazji współpracować, a chcą Państwo zgłosić swój udział lub zapoznać się z ofertą targową, prosimy  o kontakt: biurokarier@pollub.pl

• organizowaniu prezentacji firm na uczelni.

Organizowane przez Biuro Karier prezentacje są doskonałą okazją, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy jako poszukiwanego pracodawcy, przedstawić wymagania wobec przyszłych pracowników. Jesteśmy otwarci na pomoc w organizacji takiego spotkania, bądź skontaktowania Państwa z konkretnym pracownikiem naukowym, w celu dotarcia do najbardziej pożądanej przez Państwa grupy docelowej.

• współpracy przy poszukiwaniu Ambasadorów Firmy na Uczelni.

W celu lepszej współpracy studentów z firmami branżowymi proponujemy wybranie spośród studentów 1 osoby - Ambasadora danej firmy na Uczelni. Ta osoba promuje firmę na Wydziale tematycznie związanym z profilem jej działalności poprzez organizację spotkań studentów z pracownikami firmy oraz „standów”. Dysponuje również materiałami katalogowymi, czy też ofertami praktyk oraz staży proponowanych przez daną firmę. Kadencja Ambasadora trwa 1 rok akademicki, po czym wybierana jest nowa osoba w celu pełnienia tej funkcji.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.