404 Not Found


nginx
Doradztwo zawodowe | Politechnika Lubelska

Doradztwo zawodowe

Spotkanie lub kilka spotkań indywidualnych klienta z doradcą zawodowym, podczas których wspólnie pracują oni nad rozwiązaniem kwestii dotyczących:

  • Wyboru drogi zawodowej
  • Zmiany kwalifikacji zawodowych
  • Rozwoju kwalifikacji zawodowych
  • Poszukiwania zatrudnienia
  • Dostosowania zawodowego do warunków rynku pracy oraz świata pracy.

Doradca stosuje różne metody, które pomagają w procesie podejmowania decyzji zawodowe. Są to: rozmowa, ćwiczenia testy psychologiczne, testy zdolności intelektualnych, testy osobowości.

Wybór odpowiednich metod dokonywany jest wspólnie z klientem.

Co można osiągnąć korzystając z poradnictwa indywidualnego?

  • Określić własne predyspozycje i zainteresowania zawodowe
  • Wzmocnić poczucie własnych kompetencji
  • Określić cele zawodowe
  • Przygotować własny projekt zawodowy
  • Być samodzielnym w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia

Istnieje możliwość skonsultowania cv i listu motywacyjnego. A także przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej - "rozmowa przed rozmową". Typowe pytania. Autoprezentacja na spotkaniu z pracodawcą.

Bezpłatne konsultacje z doradcami!

Kontakt: tel. 81 538 46 63 lub mail: biurokarier@pollub.pl