404 Not Found


nginx
Dział Spraw Studenckich | Politechnika Lubelska

Dział Spraw Studenckich

Podstawowym zadaniem Działu Spraw Studenckich jest realizacja świadczeń  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , a w szczególności:
· prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów/doktorantów w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 poz. 1668) oraz o regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów  PL,
· współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego PL ,
· prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej,
· wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranej pomocy materialnej,
· sprawy ubezpieczeniowe studentów ( ubezpieczenie zdrowotne).

Adres: DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A (budynek stołówki)