404 Not Found


nginx
Koła Naukowe | Politechnika Lubelska

Koła Naukowe

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE ZAREJESTROWANE W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Studenckie Koło Naukowe Automatyzacji
Katedra Automatyzacji
opiekun koła: mgr inż. Krystian Łygas
kontakt: k.lygas@pollub.pl,  tel.( 81) 5384267

Studenckie Koło Naukowe Budowy Śmigłowców
Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
opiekun koła: dr inż. Tomasz Łusiak
kontakt: t.lusiak@pollub.pl, tel.( 81) 5384248

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji
opiekun koła: dr inż. Jarosław Zubrzycki
kontakt: j.zubrzycki@pollub.pl, tel.( 81) 5384585

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Katedra Inżynierii Materiałowej
opiekun koła: dr inż. Leszek Gardyński, prof. PL
kontakt: l.gardynski@pollub.pl, tel.( 81) 5384215

Studenckie Koło Naukowe Robotyzacji i Zastosowań Informatyki
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji
opiekun koła: dr inż. Łukasz Sobaszek
kontakt: l.sobaszek@pollub.pl, tel.( 81) 5384585

Studenckie Koło Naukowe „KOMPLAST”
Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
opiekun koła: dr inż. Tomasz Bulzak
kontakt: t.bulzak@pollub.pl, tel.( 81) 5384246

Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Prac Projektowych
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
opiekun koła: dr inż. Mirosław Ferdynus
kontakt: m.ferdynus@pollub.pl, tel.( 81) 5384206

Studenckie Koło Naukowe Napędów Lotniczych
Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
opiekun koła: dr hab inż. Piotr Jakliński
kontakt: p.jaklinski@pollub.pl, tel.( 81) 5384744

Studenckie Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
opiekunowie koła: dr inż. Mariusz Kłonica
kontakt: m.klonica@pollub.pl, tel.( 81) 5384231

Koło Technologii i Przetwórstwa Tworzyw
Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
opiekun koła: dr inż. Bronisław Samujło; mgr inż. Łukasz Majewski
kontakt: b.samujlo@pollub.pl; l.majewski@pollub.pl, tel.( 81) 5384225

Studenckie Koło Naukowe Samochodziarzy
Katedra Pojazdów Samochodowych
opiekun koła: dr inż. Zbigniew Kiernicki
kontakt: z.kiernicki@pollub.pl, tel.( 81) 5384253

Studenckie Koło Naukowe Technologii Materiałów
Katedra Inżynierii Materiałowej
opiekun koła: dr inż. Mirosław Szala
kontakt: m.szala@pollub.pl, tel.( 81) 5384209

Studenckie Koło Naukowe „TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA”
Katedra Pojazdów Samochodowych
opiekun koła: mgr inż. Przemysław Sander
kontakt: p.sander@pollub.pl, tel.( 81) 5384255

Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Mechatroniki „ELMECH”
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
opiekun koła: dr inż. Przemysław Filipek
kontakt: p.filipek@pollub.pl, tel.( 81) 5384499

Studenckie Koło Naukowe First Robots                         Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki      opiekun: dr hab inż. Jakub Gajewski, prof. Uczelni         kontakt: j.gajewski@pollub.pl, tel.(81) 5384202

Studenckie Koło Naukowe Zastosowań NX                  Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji                                  opiekun: dr inż. Maciej Włodarczyk, kontakt:m.wlodarczyk@pollub.pl, tel. 81) 5384230

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

Studenckie Koło Naukowe Elektroekologów „ELMECOL” - zawieszona działalność
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
opiekun koła: dr inż. Paweł Mazurek, profesor Uczelni
kontakt: p.mazurek@pollub.pl, tel.( 81) 5384289

Studenckie Koło Naukowe „MECHATRONIK”
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
opiekun koła: mgr inż. Krzysztof Jahołkowski
kontakt: k.jaholkowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384341

Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa Elektrycznego i Techniki Wysokich Napięć „MELJON”
Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć
opiekun koła: dr hab inż. Tomasz N. Kołtunowicz, prof. Uczelni
kontakt: t.koltunowicz@pollub.pl, tel.( 81) 5384713

Studenckie Koło Naukowe „XENON”  - zawieszona działalność
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
opiekun koła: dr inż. Artur Boguta
kontakt: a.boguta@pollub.pl, tel.( 81) 5384301

Studenckie Koło Naukowe „Grupa Net Politechniki Lubelskiej”
Katedra Informatyki
opiekun koła: dr inż. Marcin Badurowicz
kontakt: m.badurowicz@pollub.pl, tel.( 81) 5384608

Studenckie Koło Naukowe Automatyki
Katedra Automatyki i Metrologii
opiekun koła: mgr inż. Bartosz Kania
kontakt: b.kania@pollub.pl, tel.( 81) 5384308

Studenckie Koło Naukowe Technik Zabezpieczenia Mienia „SABOTAŻ”  - zawieszona działalność
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
opiekun koła: dr inż. Marcin Buczaj
kontakt: m.buczaj@pollub.pl, tel.( 81) 5384301

Studenckie Koło Naukowe „PLASMATIC” - zawieszona działalność
Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
opiekun koła: dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof.Uczelni                                                                                                                                                                                                                                                                              kontakt: j.pawlat@pollub.pl, tel.( 81) 5384292

Studenckie Koło Naukowe Napędu i Automatyki
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
opiekun koła: dr inż. Piotr Filipek; mgr inż Bartosz Drzymała
kontakt: piotr.filipek@pollub.pl, tel.( 81) 5384341

Studenckie Koło Naukowe Elektroników „MICROCHIP”
Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
opiekun koła: dr inż. Marcin Maciejewski
kontakt: m.maciejewski@pollub.pl,

Studenckie Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników „SEMICON”
Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
opiekun koła: dr inż. Andrzej Kociubiński
kontakt: a.kociubinski@pollub.pl, tel.( 81) 5384309

Studenckie Koło Naukowe SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) przy Politechnice Lubelskiej
Katedra Elektroenergetyki
opiekun koła: dr inż. Zbigniew Połecki
kontakt: z.polecki@pollub.pl, tel.( 81) 5384335

Koło Naukowe Systemy Operacyjne i Programowanie         Katedra Informatyki                                                          opiekun: dr inż. Maciej Pańczyk kontakt: m.panczyk@pollub.pl, tel. (81) 5384609


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Studenckie Koło Naukowe Drogowców i Mostów
Katedra Dróg i Mostów
opiekun koła: mgr inż. Michał Jukowski
kontakt: m.jukowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384383
opiekun koła: mgr inż. Marcin Dębiński
kontakt:m.debinski@pollub.pl, tel.( 81) 5384375

Studenckie Koło Naukowe Technologii Budownictwa „AEDIFICATIO”
Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
opiekun koła: mgr inż. Michał Tomczak
kontakt: m.tomczak@pollub.pl, tel.( 81) 5384441

Studenckie Koło Naukowe Malarstwa i Rysunku „MIR”
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
opiekun koła: mgr inż. arch. Karol Krupa
kontakt: k.krupa@pollub.pl, tel.( 81) 5384841

Studenckie Koło Naukowe Architektury Współczesnej
Katedra Architektury Współczesnej
opiekun koła: dr hab inż. arch. Jan Wrana, profesor Uczelni
kontakt: jan.wrana@gmail.com, tel.( 81) 5384454
opiekun koła: mgr inż. arch. Olga Skoczylas
kontakt: o.skoczylas@pollub.pl, tel.( 81) 5384454

Studenckie Koło Naukowe Konserwacji Zabytków „SGRAFFITO”
Katedra Konserwacji Zabytków
opiekun koła: dr inż. Maciej Trochonowicz
kontakt: m.trochonowicz@pollub.pl, tel.( 81) 5384412

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki i Grafiki Inżynierskiej
Katedra Mechaniki Ciała Stałego

opiekun koła: dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska
kontakt: e.zarzeka-raczkowska@pollub.pl, tel.( 81) 5384439

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Naturalnego „ARCHINATURE”
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Katedra Budownictwa Ogólnego
opiekun koła: dr inż. arch. Natalia Przesmycka
kontakt: n.przesmycka@pollub.pl, tel.(81) 5384640
opiekun koła: dr inż. Przemysław Brzyski
kontakt: p.brzyski@pollub.pl, tel.( 81) 5384448

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Budowli i Metod Komputerowych Katedra Mechaniki Budowli, opiekun Koła: dr inż. Bartosz Kawecki, kontakt: b.kawecki@pollub.pl, tel. 669 537 231

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska
opiekun koła: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
kontakt: l.pawlowski@pollub.pl, tel.( 81) 5384402

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej „GRUPA OGNIWO”
Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
opiekun koła: dr Sławomir Gułkowski
kontakt: s.gulkowski@pollub.pl, 

Studenckie Koło Naukowe „FOR&AGAINST”
Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
opiekun koła: dr hab. inż. Marcin Widomski, profesor Uczelni; mgr Magdalena Kożuch
kontakt: m.widomski@pollub.pl, tel.( 81) 5384781; m.kozuch@pollub.pl

Studenckie Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji HYDROS  Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków opiekun koła: dr hab inż Beata Kowalska, prof. Uczelni; mgr inż. Paweł Suchorab kontakt: b.kowalska@pollub.pl, tel. 81) 5384430; p.suchorab@pollub.pl, tel. (81)5384481

Studenckie Koło Naukowe Zaawansowanego Projektowania Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego opiekun koła: dr inż. Andrzej Raczkowski kontakt: a.raczkowski@pollub.pl, tel. (81) 5384780

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Studenckie Koło Naukowe Pollub.my Marketing Katedra Marketingu opiekun koła: dr inż. Agnieszka Bojanowska kontakt: a.bojanowska@pollub.pl, tel. (81) 5384468

Studenckie Koło Naukowe Menedżerów
Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
opiekun koła: prof. dr hab. Ewa Bojar
kontakt: e.bojar@pollub.pl, tel.( 81) 5384526

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
opiekun koła: dr inż. Monika Kulisz
kontakt: m.kulisz@pollub.pl

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Finansami „PROFIT”                                                                                                                                                                                                                                                              Katedra Finansów i Rachunkowości opiekun koła: dr hab inż. Artur Paździor kontakt:a.pazdzior@pollub.pl, tel. (81) 5384691


WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI

Studenckie Koło Naukowe Automatyki Pomiarów i Sterowania„KNAPIS”                                                                                                                                                                                                                                            Katedra Podstaw Techniki opiekun koła: dr inż. Piotr Krupski, kontakt:p.krupski@pollub.pl, tel.( 81) 5384489

Studenckie Koło Naukowe „InfoNaBi”
Katedra Podstaw Techniki
opiekun koła: dr Robert Lis
kontakt: robert.lis@pollub.pl

Studenckie Koło Naukowe „KWATERNION”
Katedra Matematyki Stosowanej
opiekun koła: dr hab. Anna Kuczmaszewska, profesor Uczelni
kontakt: a.kuczmaszewska@pollub.pl, tel.( 81) 5384627

Studenckie Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej „AnimGRAF”
Katedra Podstaw Techniki opiekun koła: mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk kontakt: m.pasnikowska-lukaszuk@pollub.pl

Studenckie Kolo Naukowe Technologii Informatycznych i Multimedialnych TeamWEB Katedra Podstaw Techniki opiekun koła: mgr inż Barbara Buraczyńska kontakt: b.buraczynska@pollub.pl, tel. (81)5384453

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Bezpieczeństwa ,,A" Team of Safety Katedra Podstaw Techniki opiekun koła: dr inż Michał Charlak, kontakt:m.charlak@pollub.pl