404 Not Found


nginx
Legia Akademicka | Politechnika Lubelska

Legia Akademicka

Przyszło nam realizować szkolenie w niecodziennych warunkach stanu epidemii, zawieszeniu zajęć.
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło propozycje podpisania Aneksu do umowy realizacji zajęć programu pt. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej część teoretyczna. Politechnika Lubelska taki Aneks podpisała i 20-go marca przesłała do MNiSW.
 
Póki warunki nie pozwalają na szkolenie w dotychczasowej formule prowadzenia zajęć na miejscu udostępniane zostaną materiały - prezentacje poszczególnych zajęć przewidzianych programami szkolenia a także na stronie Politechniki Lubelskiej w zakładce dla studentów - Legia Akademicka udostępnione zostaną materiały pomocnicze do zajęć - pn. Literatura.
 
Koordynator szkolenia Legia Akademicka
 
Krzysztof Jarecki