404 Not Found


nginx
Biuro Rzecznika Patentowego | Politechnika Lubelska

Biuro Rzecznika Patentowego

 Rzecznik patentowy

 mgr inż. Maciej Nowicki,

tel. 81-538 41 31

m.nowicki@pollub.pl

Rzecznik patentowy

mgr inż. Tomasz Milczek

tel. 81 538 46 29

t.milczek@pollub.pl 

Rzecznik Patentowy

 mgr Paulina Pater

tel. 81 538 46 29

p.pater@pollub.pl

Przyjmuje:
od poniedziałku do piątku
od 700 do 1500

Przyjmuje:
wtorekśroda
od 700 do 1500

czwartek
od 700 do 1100

Przyjmuje:
od poniedziałku do piątku
od 700 do 1500

 Adres:
 ul. Nadbystrzycka 36                    
 pok. 10 (parter)
 20-618 Lublin
 tel. 81 538 41 31 fax. 81 538 41 70

Adres:
 ul. Nadbystrzycka 36 
 pok. 601b (szóste piętro)
 20-618 Lublin
 tel. 81 538 46 29

Statystyki i wykazy 

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej. Biuro Rzecznika  Patentowego zajmuje się prawną ochroną projektów wynalazczych dokonanych w Politechnice Lubelskiej, udzielaniem porad w zakresie prawa własności przemysłowej pracownikom i studentom Politechniki Lubelskiej oraz prowadzi informację patentową.

Rzecznik patentowy jest pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi (w sprawach własności przemysłowej). Przygotowuje i sporządza dokumentację zgłoszeniową. Dokumentacja wykonana jest w oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz poszukiwania w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowana zgodnie z wymogami aktualnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Formy ochrony przedmiotów własności przemysłowej: patent na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i na znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne oraz z rejestracji topografii układów scalonych.