404 Not Found


nginx
Dział Zakupów | Politechnika Lubelska

Dział Zakupów

Dział Zakupów:

- dokonuje zakupów w zakresie zamówień na dostawy towarów, materiałów, surowców, sprzętu oraz aparatury naukowo-badawczej zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień
w Politechnice Lubelskiej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP;
- udzielanie zamówień na dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;
- realizacja zawartych umów na sukcesywne dostawy i usługi;
- realizacja umów przekazanych z BPZ zawartych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

p.o. Kierownik
Danuta Mirosław

Telefon: 81 538 41 57; pok. 3  adres e-mail: d.miroslaw@pollub.pl

SEKCJA APARATURY - OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ REALIZACJĄ UMÓW
w zakresie  DOSTAW i USŁUG

mgr Katarzyna Kryńska, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 46 00, pok. 9; adres e-mail: k.krynska@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: aparatury wspomagającej realizację procesu dydaktycznego (aparatura nagłaśniająca, sprzęt fotograficzny i filmowy, urządzenia do prezentacji audiowizualnych) i sprzętu łączności oraz sporządzanie dowodów OT i PT dla środków trwałych w całej Uczelni.
- Realizacja dostaw i usług z projektów unijnych.
- Prowadzenie szkoleń do  zamówień  do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Kałuża, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 47 09,  pok. 9; adres e-mail: malgorzata.marciniak@pollub.pl

- Prowadzenie wszelkich czynności związanych z realizacją umów w zakresie z zakupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz wymiennych nośników danych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej (na podstawie zapotrzebowań z jednostek zgłaszających).
-  Prowadzenie wszelkich czynności związanych z realizacją umów w zakresie zamówień na naprawę i konserwację komputerów, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i kopiarek.
- Administrowanie stroną internetową Działu
- Realizacja dostaw i usług z projektów unijnych
- Sporządzanie rocznych planów zakupów

mgr inż. Jolanta Patyra, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 41 58, pok. 8; adres e-mail: j.patyra@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: aparatury naukowo - badawczej i pomiarowej oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych aparatury i urządzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej (na podstawie zapotrzebowań z jednostek zgłaszających).
- Prowadzenie spraw związanych z zakupem odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PL
- Realizacja dostaw i usług z projektów unijnych.
- Realizacja umów na sprzęt komputerowy

mgr inż. Joanna Wójtowicz, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538  48 71, pok. 9; adres e-mail:  j.wojtowicz@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: aparatury naukowo - badawczej i pomiarowej
- Prowadzenie wszelkich czynności związanych  z realizacją umów  pocztowych oraz kurierskich.
- Realizacja dostaw i usług z projektów unijnych  ( baza konkurencyjności)
- Prowadzenie szkoleń do  zamówień  do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SEKCJA ZAOPATRZENIA - OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ REALIZACJĄ UMÓW
w zakresie  DOSTAW i USŁUG

mgr Anna Kowalczyk, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 41 56, pok. 1; adres e-mail: anna.kowalczyk@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: narzędzi i artykułów gospodarstwa domowego, artykułów i materiałów branży elektrotechnicznej, elektrycznej i elektronicznej, artykułów wyposażenia sal dydaktycznych, części zamiennych do pojazdów, maszyn i urządzeń; usługi dla prowadzonych branż.
- Prowadzenie spraw związanych z zakupem mebli, biurowych i  mebli metalowych.

Anna Kowalczyk, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 41 83, fax. 81 5253010, pok. 2; adres e-mail: a.kowalczyk@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: materiałów biurowych, papieru kserograficznego i innych materiałów eksploatacyjnych, druków studenckich oraz druków ścisłego zarachowania, wyrobów z tworzyw sztucznych, odczynników chemicznych i preparatów biochemicznych, szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu ppoż  i bhp oraz odzieży ochronnej.
- Gospodarka materiałowa druków ścisłego zarachowania.

Adam Szalerek, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 41 56, pok. 1; adres e-mail: a.szalerek@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: artykułów i materiałów branży: metalowej, budowlanej, instalacyjnej, wyrobów przemysłu drzewnego: płyty meblowe, sklejka, deski, wykończenia wnętrz; artykułów i wyrobów chemicznych (farby, lakiery itp.), wyrobów  hutnictwa żelaza i stali, wyrobów z metali nieżelaznych, materiałów hydraulicznych, gazów technicznych, kruszyw, opału, narzędzi specjalnych, zestawów narzędziowych, akcesoriów warsztatowych itp.

mgr Marta Kowalczyk, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 41 59, pok. 1; adres  e-mail  marta.kowalczyk@pollub.pl

- Prowadzenie spraw związanych z zakupem: środków czystości, chemii gospodarczej, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, pieczątek, materiałów do utrzymania terenów zielonych, dostawą wody, zakup znaczków pocztowych, biletów mpk i  biletów wstępu, kwiatów, artykułów spożywczych, opłat administracyjnych, kserograficznych w tym oprawa prac i bindowanie. 
-  Prowadzenie w zakresie usług gastronomicznych i  cateringowych,
- Prowadzenie gospodarki magazynowej.

MAGAZYN  CENTRALNY

-  Prowadzenie gospodarki magazynowej (przyjmowanie dostaw zgodnie z zamówieniem
i fakturą, prowadzenie spraw reklamacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dostaw oraz jej archiwizowanie, wydawanie sprzętów i materiałów użytkownikom za potwierdzeniem przyjęcia).

mgr inż. Karol Szewczyk stanowisko: starszy referent
Telefon: 81 538 47 10; adres e-mail: k.szewczyk@pollub.pl

Zbigniew Patyra, stanowisko: specjalista
Telefon: 81 538 41 60; adres e-mail: z.patyra@pollub.pl