404 Not Found


nginx
Jednostki Międzywydziałowe | Politechnika Lubelska

Jednostki Międzywydziałowe

Jednostkami międzywydziałowymi są jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie dydaktyki na rzecz podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki. 

Jednostki międzywydziałowe tworzy, przekształca, zmienia ich nazwę i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

Jednostkami międzywydziałowymi w Politechnice Lubelskiej są:

  • Studium Języków Obcych, 
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Od 1999 r. Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry - International Qualifications), potwierdzonym prestiżowym Certyfikatem LCCI, uprawniającym do przeprowadzania egzaminów zawodowych z języka angielskiego.

Od 2006 r., jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS (Educational Testing Service w Princeton, USA), Studium Języków Obcych przeprowadza następujące egzaminy: TOEFL® iBT, TOEIC® Listening & Reading oraz TOEIC® Speaking & Writing, TOEIC Bridge TM, WiDaF (jęz. niemiecki) oraz TFI TM (jęz. francuski).  

Dla chętnych prowadzone są kursy przygotowujące do wyżej wymienionych egzaminów.

Proponowane programy nauczania języków skierowane są zarówno do studentów i pracowników Politechniki, jak również innych osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje językowe.

Więcej o Studium Języków ObcychSTUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Studium zatrudnia wysokiej klasy trenerów – absolwentów wyższych uczelni WF. W trakcie zajęć obowiązkowych student podwyższa swoje umiejętności z podstawowych dyscyplin sportu takich jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie, prowadzone są również zajęcia na siłowni oraz aerobik.

Dla studentów, którzy nie mogą w pełni uczestniczyć w zajęciach WF organizowane są grupy rehabilitacyjne na sali i pływalni, poprawiające i kształtujące ich układ ruchowo-wydolnościowy.

Więcej o Studium Wychowania Fizycznego i Sportu