404 Not Found


nginx
Aktualności | Politechnika Lubelska

Aktualności

W dniu 12 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, w trakcie którego przeanalizowano i zaopiniowano projekt zmian do programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku „Budownictwo”, prowadzonym w Wydziale Budownictwa i Architektury oraz wniosek Wydziału Mechanicznego w sprawie zniesienia studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników”. Podczas spotkania omówiono również zakres prac związanych z przeprowadzeniem studenckiej oceny jakości kształcenia oraz przeglądem aktów prawnych normujących proces kształcenia i system zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni.

Pierwsze w nowym roku akademickim posiedzenia URdsJK odbyło się w dniu 15 października bieżącego roku. Podczas spotkania omówione i przyjęte zostały: ramowy harmonogram prac Rady na kolejny rok akademicki oraz zasady i terminarz studenckiej oceny zajęć w obu semestrach. Członkowie Rady przedyskutowali również zasady i harmonogram oceny jakości kształcenia, proponowanej do przeprowadzenia przez studentów ostatnich semestrów obu poziomów i form studiów. W trakcie posiedzenia omówiono również wyniki studenckiej oceny zajęć za semestr letni roku akademickiego 2020/2021.