404 Not Found


nginx
Rada Uczelni | Politechnika Lubelska

Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem wprowadzonym Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W jej skład, zgodnie ze Statutem Politechniki Lubelskiej, wchodzi sześciu członków powoływanych przez Senat, w tym co najmniej trzy osoby pochodzące spoza wspólnoty Uczelni oraz – z mocy ustawy – przewodniczący samorządu studenckiego.


Pierwsza Rada Uczelni została powołana Uchwałą Nr 12/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 roku. Jej kadencja zakończyła się 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady Uczelni kadencji 2021-2024 zostali powołani Uchwałą Nr 65/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r.

Kadencja drugiej Rady Uczelni rozpoczęła się 1 stycznia 2021 r. i trwa 4 lata.