404 Not Found


nginx
Rady dyscyplin naukowych | Politechnika Lubelska

Rady dyscyplin naukowych

Przewodniczący rad dyscyplin naukowych na kadencję 2020-2024

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr BUDZYŃSKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr KISAŁA

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Przewodniczący: dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz SKOWRON